Lukk
Meny

BREEAM-NOR

Skrevet av Anders Haagensen Strand

Faglig leder / Sivilarkitekt MNAL, partner

HVA ER BREEAM-NOR?

BREEAM-NOR er BREs norsktilpassete miljøsertifiseringssystem for nybygg og større rehabiliteringer, og har etterhvert fått et godt fotfeste i Norge. Bærekraftsperspektivet blir stadig mer sentralt i byggeprosjekter, og inneholder flere faktorer som det enkelte byggeprosjekt måles på: Bl.a for finansiering, potensielle kjøpere/leietakere etc.

Når et prosjekt realiseres etter BREEAM-NOR, viser det at prosjektet har kvaliteter ut over byggeforskriftenes minstekrav og tar hensyn til verdier som samfunnet er opptatt av. I Norge er pr 2020/2021 i overkant av 300 registrerte BREEAM-NOR prosjekter, men verktøy og metodikk benyttes av stadig flere.


MÅLENE FOR BREEAM-NOR

  • BREEAM-NOR skal gjenspeile gjeldende «beste praksis» i Norge og være en pådriver for nytenkning i planlegging og bygging for miljø og økt bærekraft.
  • Sikre at nasjonale tilpasninger er godt gjennomarbeidet.
  • Sikre at utviklingsprosessen gis bred forankring og engasjement.


FORDELENE MED BREEAM-NOR I BRUK

Formålet med BREEAM-NOR er å motivere til bærekraftig design og bygging gjennom hele byggeprosjektet, fra tidlig fase til overlevert bygg.

Studier gjennom bruk viser at BREEAM-NOR prosjekter generer:

  • Dokumentert kvalitet og færre feil
  • Større trygghet for leietaker(e)
  • Økt bevissthet og kunnskap om bruk av bygninger
  • Redusert energi- og miljøbelastning
  • Reduserte drifts- og vedlikeholdskostnader
  • Økt attraktivitet ved salg og tilhørende høyere eiendomsverdi


SIGN ARKITEKTUR KAN TILBY:

BREEAM-NOR AP (Akkreditert profesjonell)
SIGN Arkitektur™ har to ansatte utdannet som BREEAM-NOR AP. Disse kan rådgi og fasilitere BREEAM-NOR-prosessene og verktøy i alle typer prosjekter.

BREEAM-NOR Revisor
SIGN Arkitektur™ har en ansatt under utdanning som BREEAM-NOR Revisor ved BRE i England. Denne kan forestå revisjon ihht. BREEAM-NOR manualens bestemmelser i alle typer prosjekter.

BREEAM In-Use
SIGN Arkitektur™ kan tilby rådgivning og miljøkartlegging/-status for eksisterende bygninger.


LURER DU PÅ BREEAM-NOR, TA KONTAKT

Har du spørsmål om BREEAM-NOR eller ønsker å ta dette i bruk i prosjekt, ta kontakt med Anders som er vår BREEAM-NOR ansvarlig.

BREEAM NOR