Lukk
Meny

Hva er arkitektfaget

Skrevet av Håvard Davidsen

Daglig leder, partner

Arkitektur handler om å formgi og planlegge fysiske miljø, alt fra landskap, til byer, interiører og møbler. Arkitekten har ansvaret for helheten.

Det som formgis skal fungere i seg selv og i sine omgivelser. Det er flere ulike faggrupper som må samarbeide for å føre opp en bygning. En arkitekt kan sørge for at alle disse faggruppene arbeider sammen mot et felles mål gjennom sine tegninger, beskrivelser og valg . I planleggingen står den menneskelige aktiviteten og den fysiske rammen om livet i fokus. Bygningen, rommet og stedet skal fungere godt i den daglige bruken, det skal være estetisk og det skal være behagelig å oppholde seg der. Det er den praktiske virkelighet som formes, men det har også betydning for menneskers sosiale aktivitet og sanselige opplevelser.

HVORFOR BRUKE ARKITEKT?


Spesialtilpasning

 • Byggverket sømsys og spesialtilpasses akkurat din eiendom og dine særegne behov.

Mulighetsstudie

 • Har du en eiendom eller byggverk som ikke utnytter sitt fulle potensiale? Vi konkretiserer ideer gjennom tegninger.

Oppgaveløsning

 • Vi finner gode løsninger på komplekse situasjoner.

Eierskap til prosjektet

 • Du kan hente inn og sammenlikne priser fra flere byggmestre og entreprenører.

Annenhåndsverdi

 • En godt utnyttet eiendom, med et arealeffektivt byggverk som er både funksjonelt og estetisk, gir som regel god annenhåndsverdi.

Helhetlig utforming

 • Vi tegner også utomhusplaner som sikrer gode utearealer relatert til bygningen.

Profesjonalitet

 • Vi tegner i henhold til Plan- og bygningsloven, Teknisk Forskrift 2017, veiledninger til byggereglene og kommunale reguleringsplaner mm.

Godt tegningsgrunnlag

 • Det koster å bygge feil, og med et godt tegningsgrunnlag og god kontroll på detaljene, reduseres risikoen for kostbare byggefeil.

Oppfølging på byggeplass

 • Vi kan være rådgivere i byggeprosessen, delta aktivt i byggemøter og skissere løsninger på utfordringer som dukker opp.

Estetisk utforming

 • Et flott byggverk bidrar positivt til omgivelsene, gir glede til brukerne og gjør bygningen mer attraktiv for utleie eller salg.

Arealeffektivitet

 • Kvadratmeterprisen er for høy til å kastes bort på unødvendig areal.

Funksjonalitet

 • Vi planlegger og tilrettelegger bygninger tilpasset enhver tiltenkt funksjon slik at den tilpasser seg en harmonisk helhet.

ARKITEKT:

architectus (latin) + arkhitekton (gresk) = "øverste byggmester"