Lukk
Meny

Med fokus på hvorfor, og ikke hvordan

Skrevet av Anders Haagensen Strand

Faglig leder / Sivilarkitekt MNAL, partner

Hvorfor trenger du som kunde prosjekteringsbistand? Og hva trenger du svar på?

Når du engasjerer en prosjekterende rådgiver, vil denne ofte kunne gi deg et raskt – og som oftest riktig – svar på hvordan en formal, estetisk eller teknisk problemstilling kan løses.

Men ved å engasjere en prosjekterende rådgiver, la oss si en arkitekt, er ikke dette da først og fremst en kontrakt om leie eller kjøp av profesjonelle rådgivningstjenester? For uten denne forutsetningen: Kunne ikke da de fleste gjort jobben selv?

I SIGN AS er vi derfor svært fokusert på, og forpliktet til, å rådgi våre kunder om hvorfor en gitt problemstilling bør løses slik den planlegges - snarere enn hvordan løsningen skal bli.

På den lange og kronglete prosjekteringsveien av valg, identifisering av behov, prosesser, beslutninger mm., bør et gjentakende stikkord være stadig tilbakevendende for å oppnå et godt, rasjonelt og vellykket prosjekt som du føler godt eierskap til: HVORFOR

  • Hvorfor, i en rekke av valg og alternativer, lander vi på det vi gjør?
  • Hvorfor i kronologien av beslutninger ender man på valgt løsning?
  • Hvorfor, av mange muligheter, bør jeg velge nettopp denne?
  • Hvorfor bør jeg investere i en høyere kvalitet nå, for å tjene dette igjen senere?
  • Hvorfor gir denne løsningen en forbedret funksjon for meg, når jeg egentlig ønsker noe annet?

Svaret om hvordan en løsning bør være, er sjelden det mest interessante eller forklarende. Ved nøye å kartlegge og identifisere rammer, sammenholde, analysere og vurdere disse mot kundens behov - søker vi i SIGN alltid å kunne grunni og godtgjøre nettopp hvorfor den beskrevne løsningen vil være best for deg som kunde.

Mange vil kunne fortelle eller mene noe om hvordan, langt færre kan fortelle deg hvorfor.