Lukk
Meny

Satsning på kompetanse

Skrevet av Anders Haagensen Strand

Faglig leder/Sivilarkitekt MNAL, partner

Vårt fokus på høy kompetanse, vårt løfte til deg

Sivilarkitekt, landskapsarkitekt, interiørarkitekt, MNAL, MNLA, MNIL eller rett og slett arkitekt...
Hva betyr alle titlene og forkortelsene?

Det er ikke vanskelig å forstå at titlene og forkortelsene i arkitektverdenen kan være forvirrende. Men hva betyr disse begrepene i praksis for deg som kunde?

Litt historikk, Arkitekt en ikke-beskyttet tittel
I 1986 og frem til Kvalitetsreformen i 2003/2004, ble det ved kongelig resolusjon besluttet at studenter med akademisk oppnådd grad ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO), Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet (NTNU) og Bergen arkitektskole (BAS) skulle gis enerett til tittelen "Sivilarkitekt". Dette dokumenterte gjennomført høyere/masterutdanning i faget. Denne tittelen er beskyttet etter egen forskrift. Med Kvalitetsreformen ble "Sivilarkitekt"-tittelen senere erstattet med tittelen "Master i Arkitektur". Arkitekttittelen er i dag ikke beskyttet i Norge, dette betyr at hvem som helst kan kalle seg arkitekt, landskapsarkitekt eller interiørarkitekt, uten at dette dessverre garanterer for nødvendige kvalifikasjoner for faget og profesjonen. Videreføringen med den nye tittelen "Master i Arkitektur", gir derfor profesjonen en tittel som dokumenterer 5-5,5 års høyere utdanning innen faget.

MNAL, MNLA og MNIL
En garanti for nødvendig kompetanse og kvalifikasjoner, er tilføyelsen av MNAL, MNLA eller MNLI etter tittel.

  • MNAL er en forkortelse for "Medlem av Norske Arkitekters Landsforbund"
  • MNLA er en forkortelse for "Medlem av Norske Landskapsarkitekters Forening"
  • MNIL er en forkortelse for "Medlem av Norske Interiørarkitekters og møbeldesigneres Landsforening"

Dersom arkitekten, landskapsarkitekten eller interiørarkitekten benytter en av de ovenstående suffikser, betyr dette at de er kvalifisert for medlemskap i respektive landsforbund/-foreninger, som legger til grunn godkjent gjennomført utdanning og akademisk grad innen de respektive fagområder. For eksempel er da titlene "Sivilarkitekt", "Master i Arkitektur" og "Arkitekt MNAL" likelydende og vitner om samme utdanningsløp og oppnådd grad.

Vårt kundeløfte
I SIGN AS er vi opptatt av å ha best mulig kvalifiserte medarbeidere som i sum skal bistå deg som kunde etter kunnskaps- og erfaringsbaserte metoder. Med fokus på å rekruttere medarbeidere med lang utdanning innen fagene, supplert med innsats fra våre øvrige dyktige kolleger innen DAK, teknisk tegning og detaljoppfølging, er vi sikre på å gi deg som kunde et godt og kvalitetssikret prosjektforløp og vellykket resultat.