Lukk
Meny

Sertifisering

Skrevet av Håvard Davidsen

Daglig leder, partner

Hva betyr det for deg som kunde at vi er ISO-sertifisert?

Det er ikke enkelt i dagens jungel av begreper og sertifiseringer, å holde oversikt på hva disse betyr og hvilken betydning det har for deg som kjøper tjenester.

En ISO-sertifisering bidrar til å holde et gitt kvalitetsnivå og gi bedriften et konkurransemessig fortrinn.

Bedrifter i dag granskes fra mange hold og i økende grad. De bedriftene som kan vise til en sertifisering inngir tillit i den forstand at deres produkter og tjenester skapes og leveres i henhold til gitte krav. En sertifisering av styringssystemet er et bevis på at bedriften jobber aktivt for å møte de høyeste kravene til kvalitet og dette medvirker til å skape trygghet for kunden og øke kundetilfredsheten.

Kunder er alle bedrifters levebrød, så god kundeservice bør være en selvfølge. Med verdens mest anerkjente standard for kvalitetsledelse vil ISO 9001 sørge for at bedrifter setter sine kunder først. Denne sertifiseringen baserer seg på 7 trinn:

  1. Kundefokus
  2. Menneskers engasjement
  3. Forbedring
  4. Lederskap
  5. Prosesstankegang
  6. Relasjonsledelse
  7. Bevisbasert beslutningstaking

Her handler det i bunn og grunn om å jobbe strukturert for å gjøre kunden fornøyd. Det er ikke bare verdifullt for en bedrift med trofaste kunder, men også svært positivt for kunden selv. Dette betyr bedre oppfølging og hjelp, slik at man sitter igjen med riktige varer og tjenester. En ISO 9001-sertifisering er med andre ord et håndfast bevis på at en bedrift arbeider for å levere på topp hva gjelder kvalitet og kundetilfredshet.

Videre vil ISO 14001 sørge for at bedriften kontinuerlig jobber med å forbedre sin miljøpåvirkning. For oss handler det om valgene vi tar i hverdagen, men ikke minst valgene som blir tatt i planleggingen vi gjør for hvert enkelt prosjekt. Vi blir i begge standardene ettergått årlig i form av revisjon hvor det må dokumenteres og bevises at vi jobber med disse og at planene følges opp. Det som er spesielt med Miljøstandarden er at når målet er nådd, skal det settes nye høyere mål. Dette for å sørge for en kontinuerlig forbedring.

I 2021 tok vi skrittet å ble Miljøfyrtårn i tillegg til ISO-14001 sertifisert. Disse standardene utfyller hverandre på en god måte og gjør at vi sammen med BREEAM-NOR har de beste forutsetningene for å levere prosjekter med høyt fokus på bærekraft og miljø.

Web lite kopi copy copy