Lukk
Meny

Bærekraftsmål

Skrevet av Håvard Davidsen

Daglig leder, partner

SIGN Arkitekturs engasjement i FNs bærekraftsmål.

Bærekraftig utvikling handler om å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge framtidige generasjoners muligheter til å dekke sine. Bærekraftsmålene reflekterer de tre dimensjonene i bærekraftig utvikling: klima og miljø, økonomi og sosiale forhold

SIGN Bærekraft

3. God helse krever ekstra smarte løsninger. Vi som Arkitekter kan være del i planleggingen for å få til smarte løsninger innen helsesektoren. Dette gjennom teknologi men også, og ikke minst innen funksjon. Vi som Arkitekter jobber hele tiden i grensen mellom form og funksjon. For å kunne kontrollere situasjoner med smitte og pandemier må helsebygninger planlegges med dette i tankene fra grunnen av.

4. Vi mener at veien til god skole for alle også henger sammen med hvordan skolen utformes. Hva er gode læringsflater, hvordan skal og bør en skole utformes for å gi læring til flest mulig uten dyre løsninger. Utdanning av store masser krever økonomiske smarte løsninger og god planlegging. Ved å tenke nytt og forsøke å se dette med nye øyne, ligger det mange muligheter foran oss. Med den erfaringer vi har opparbeidet oss med utdanningsbygg gjennom årene ligger det også mange erfaringer, men vi ønsker ikke å se på dem som etablerte "sannheter" for hvordan ting må være. Det å utfordre tankegangen er veldig viktig.

5. Oppnå likestilling og styrke jenters og kvinners stilling. Som firma har vi en policy som tilsier at vi ansetter personer ut fra kunnskap, evne og personalitet. Vi legger aldri vekt på kjønn, da vi mener det vil være diskriminerende uansett retning. Vi har i dag 5 kvinner og 7 menn. Av disse har to kvinner ledende stillinger innenfor hvert sitt område.

9. Innovasjon og infrastruktur ligger innenfor fagfeltene vi jobber med hos SIGN. Vi forsøker hele tiden å oppdatere kunnskap og tenke nytt, både når det gjelder form og funksjon, men også med tanke å bærekraftig materialer. Vi har som mål å påvirke til gode bærekraftige løsninger på alle bygg som vi er involvert i. Infrastrukturen er også et felt vi er inne på i forbindelse med planlegging av publikumsbygg.

11. Gjøre byer og bosettinger inkluderende, trygge, motstandsdyktige og bærekraftige. I dette ønsker vi å ha en stor rolle og jobber for å være med på å gi beslutningstakerne i samfunnet god informasjon i dette.

12. Sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre. I dette ligger det for oss også en veldig interesse i gjenbruk av bygningsmaterialer der dette er fornuftig. Ikke alt må, eller bør kastes. Mye kan brukes på nytt, men da kanskje på en annen måte. Dette er ting vi kan ta med i planleggingen. Det krever da at det ligger som en del av planen fra begynnelsen av. Snakk gjerne med oss om du har et prosjekt, lite eller stort hvor du ønsker å se på muligheten for gjenbruk.

13. Stoppe klimaendringene, er et voldsomt mål. Men vi mener at vår del i dette handler mye om mål 12 og det vi beskriver i å benytte materialer på nytt. Dette vil redusere utslipp og forurensning. Det er også en selvfølge at vi ikke benytter truede arter i våre prosjekter og at det velge materialer med minst mulig CO2 avtrykk.

17. Samarbeid for å nå målene. I det ligger det at vi ønsker å informere beslutningstakere om vår stilling til dette og at vi ønsker å samarbeide for å nå bærekraftsmålene.

Forurensning, klimagassutslipp og sløsing av naturressurser er en stor trussel mot vår framtid. Vi vil gjennom vårt arbeids være en forgjenger og påvirke at klimapåvirkningen minskes. Derfor er vi ISO 14001 sertifisert og Miljøfyrtårn.