Lukk
Meny

BINDAL SYKEHJEM

IMG 59971
Utvidelse med nybygg og rehabilitering ved Bindal sykehjem.

Byggherre

Bindal kommune

Tidsrom

2018-dd

Størrelse

3.000 m²

Prosjektkostnad

100 MNOK

Leveranse/roller

Arkitektur, Prosjekteringsledelse, Ansvarlig søker

Entrepriseform

Hovedentreprise

Status

Under prosjektering/oppføring

Sted

Bindal, Nordland

Kategori

HELSEBYGG |

Bindal har et sykehjem som ligger på Terråk. Institusjonen har kapasitet til 35 plasser, men har i dag bemanning for 28 plasser. Plassene benyttes til langtids- og korttidsopphold samt kommunale, akutte døgnenheter (KAD).

Det er Koordinerende Enhet (KE) som innvilger plass til ulike opphold på sykehjemmet. Kommunen har en egen forskrift for langtidsplasser vedtatt i 2017 som regulerer hvordan innvilgning av slike plasser skal foregå.

Korttidsopphold brukes til en rekke ulike formål; intensiv rehabilitering, akutt forverring av kronisk sykdom, lokal kreftbehandling, behandling av pasienter nylig utskrevet fra sykehus og palliasjon/omsorg ved livets slutt.

KAD er et allmennmedisinsk tilbud som skal gis til dem som har behov for observasjon, behandling og tilsyn, men som ikke har behov for innleggelse i sykehus, der innleggelse i KAD kan erstatte innleggelse i sykehus. Plikten er avgrenset til pasienter som kommunen har mulighet for å utrede, behandle og yte omsorg for. Kommunens plikt til å tilby KAD-plasser ble etablert ved forskrift i 2016.

Hovedbilde: Foto: Privat/Eskil Skarstad

Skjermbilde 2022 05 25 kl 13 27 42
Skjermbilde 2022 05 25 kl 13 26 51