Lukk
Meny

MARTENSHAGEN BOFELLESSKAP

Martenshagen bofellesskap - SIGN Arkitektur™
Bofellesskap for barn og unge i Martenshagen, Steinkjer

Byggherre

Steinkjerbygg KF

Tidsrom

2019-dd

Størrelse

1.750 m²

Prosjektkostnad

40 MNOK

Leveranse/roller

Arkitektur, Landskapsarkitektur, Ansvarlig søker

Entrepriseform

Totalentreprise

Status

Under bygging

Sted

Steinkjer, Trøndelag

Kategori

HELSEBYGG |

Martenshagen bofellesskap i Martenshagen i Steinkjer, er et tilrettelagt bofellesskap særskilt tilpasset unge og unge voksne med funksjonsnedsettelser. Prosjektet er utført i livsløpsstandard, og skal legge til rette for at unge og unge voksne kan motta tjenestetilbud etter behov i direkte tilknytning til bopel.

Integrering i og tilpasning til eksisterende bygnings- og bomiljø har vært førende for å unngå en segrering av bofellesskapet mht. nabolag. Universell utforming og generelle tilpasninger av alle arealer for fulltilgjengelighet har vært førende for prosjektet.

Martenshagen bofellesskap - SIGN Arkitektur™
Martenshagen bofellesskap - SIGN Arkitektur™