Lukk
Meny

MULIGHETSSTUDIE HOVEDKONTOR BANK

Mulighetsstudie kontorlandskap - SIGN Arkitektur™
Oppdrag for bankvirksomhet i Trøndelag. SIGN Arkitektur™ har i dette mulighetsstudiet undersøkt og forsøkt hjelpe vår oppdragsgiver om hvordan endringer i opplevelse av ansatt- og publikumsarealer i tilknytning til bankens hovedkontor best kan videreutvikles. I tillegg har prosjektet også medtatt eksteriøre forhold som fasader og uttrykk samtidig i arbeidet.

Byggherre

Privatkunde

Tidsrom

2019

Størrelse

810 m²

Prosjektkostnad

- MNOK

Leveranse/roller

Arkitektur, Interiørarkitektur

Entrepriseform

-

Status

Ferdig prosjektert

Sted

Trøndelag

Kategori

NÆRING |

Mulighetsstudiet har analysert, vurdert og presentert mulige løsninger for fremtidsrettede og mer brukervennlige forretningslokaler for vår oppdragsgiver. I dette ligger en kartlegging av bankkundereisen, samt hvordan banknæringens tjenestetilbud i fremtiden vil påvirke og bør samordnes fortsatt behov for fysiske kundearealer.

Oppdragsgiver ønsket ikke at bærende konstruksjoner i bygningen skulle berøres, noe som ble en viktig premissfaktor for arealutnyttelse og -muligheter i designarbeidet. Parallelt i arbeidet ble det av vår interiørarkitekt også utarbeidet farge- og materialpaletter for inspirasjon og bruk, hvor integrasjon og kontakt med naturen utgjorde hovedtema. Dette for å underbygge bankens overordnete profil.

Mulighetsstudie kontorlandskap - SIGN Arkitektur™
Mulighetsstudie kontorlandskap - SIGN Arkitektur™
Mulighetsstudie kontorlandskap - SIGN Arkitektur™
Mulighetsstudie kontorlandskap - SIGN Arkitektur™