Lukk
Meny

OMSORGSBYGG SKOGENBERGET

Omsorgsbygg Skogenberget - SIGN Arkitektur™
Bofellesskap for ungdom og unge voksne på Skogenberget i Rødberg.

Byggherre

Nore og Uvdal kommune

Tidsrom

2018-2020

Størelse

900 m²

Prosjektkostnad

28 MNOK

Leveranse/roller

Arkitektur, Landskapsarkitektur, Ansvarlig søker

Entrepriseform

Totalentreprise

Status

Ferdig prosjektert

Sted

Rødberg, Viken

Kategori

HELSEBYGG |

Bofellesskapet på Skogenberget i Rødberg, er et prosjekt særlig tilrettelagt for å fasilitere ungdom og unge voksne med funksjonsnedsetter i overgangen fra foreldrehjem og inn i egen bopel. Prosjektet er utført i livsløpsstandard, og skal legge i trygge og moderne rammer legge til rette for at unge og unge voksne på selvstendig vis, kan motta tjenestetilbud etter behov i direkte tilknytning til bopel.

Integrering i og tilpasning til tomtas og dalførets spesielle karaktert, har vært styrende i utformingen og materialvalg for bofellesskapet. Universell utforming og generelle tilpasninger av alle arealer for fulltilgjengelighet har vært førende for prosjektet.