Lukk
Meny

AMBULANSESTASJON SARPSBORG

Ambulansestasjon Sarpsborg 1
Ny og moderne ambulansestasjon for prehospital tjeneste Sykehuset Østfold HF i Sarpsborg.

Byggherre

Sarpsborg kommune

Tidsrom

2018-dd

Størrelse

1.800 m²

Kostnad

70 MNOK

Leveranse/roller

Arkitektur, Landskapsarkitektur, Prosjekteringsledelse

Entrepriseform

Totalentreprise

Status

Under prosjektering/oppføring

Sted

Sarpsborg, Viken

Kategori

BEREDSKAPSBYGG |

Ny stasjon for prehospitale tjenester/ambulanser i Sarpsborg har vært under planlegging av SIGN Arkitektur™ siden 2018.

Stikkord for planlegging av denne type bygg er rasjonell og oversiktlig logistikk, klare og fungerende skiller mellom rene og urene soner, samt program som fasiliterer rolige rekreasjonsarealer mellom utrykninger for det personell som til enhver tid er på vakt.

Kombinasjonene av ovenstående, samt stedlig kontekst mht. bl.a bygningstypologi, kirkegårdsarealer mm. - har medført et utstrakt fokus på god skalering av bygget, og en tilpasset og "hjemmehørende" materialbruk for stasjonen.

Ambulansestasjon Sarpsborg 2