Lukk
Meny

PSYKRIATISK AVDELING SYKEHUSET NAMSOS

Psykiatrisk avdeling Sykehuset Namsos - SIGN Arkitektur™
Rehabilitering og nybygg av poliklinikker og sengeposter for psykiatrisk avdeling ved Sykehuset Namsos.

Byggherre

Helse Nord-Trøndelag HF

Tidsrom

2007-2011

Størrelse

4.000 m²

Prosjektkostnad

75 MNOK

Leveranse/roller

Arkitektur, Landskapsarkitektur, Interiørarkitektur, Prosjekteringsledelse, Ansvarlig søker

Entrepriseform

Totalentreprise

Status

Ferdig prosjektert/oppført

Sted

Namsos, Trøndelag

Kategori

HELSEBYGG |

Prosjektet ved psykiatrisk avdeling ved Sykehuset Namsos HF, er et rehabiliteringsprosjekt av de eksisterende sengepostene, samt nybygg for utvidelse av ytterligere én sengepost.

Målsetning i prosjektet har vært å etablere gode men solide løsninger, for såvel pasienter, som byggherre/eier. Utviklingen av prosjektet har skjedd i nært samarbeid med sykehusets eiendomsavdeling, samt representanter fra ansatte og pasienter. Fokus på ikke-institusjonalisering og optimering av fysiske omgivelser for å imøtekomme helseforetakets særs vellykkete behandlingsmodell innen psykiatrien har vært førende i prosjektet.

Psykiatrisk avdeling Sykehuset Namsos - SIGN Arkitektur™
Psykiatrisk avdeling Sykehuset Namsos - SIGN Arkitektur™
Psykiatrisk avdeling Sykehuset Namsos - SIGN Arkitektur™