Lukk
Meny

VEBJØRN TANDBERGS VEI 14

Vebjørn Tandbergs veg 14 - SIGN Arkitektur™
Vebjørn Tandbergs vei 14 er et botilbud for mennesker med behov for oppfølging innenfor psykisk helse og rus i et døgnbemannet tilbud. Målgruppen er personer med primært psykiske lidelser og utfordringer i forhold til å bo selvstendig.

Byggherre

Bodø kommune

Tidsrom

2018-2019

Størrelse

1.100 m²

Prosjektkostnad

55 MNOK

Leveranse/roller

Arkitektur, Landskapsarkitektur, Interiørarkitektur, Prosjekteringsledelse, Ansvarlig søker

Entrepriseform

Totalentreprise

Status

Ferdig prosjektert

Sted

Bodø, Nordland

Kategori

HELSEBYGG |, HUS OG HYTTE |

Vebjørn tandsbergs vei 14 2

Vebjørn Tandbergs vei 14 er et nyskapende og vellykket trygghetsmodellprosjekt i Bodø kommune.

Vebjørn Tandbergs vei 14 er et unikt botilbud utviklet for mennesker med behov for oppfølging innenfor psykisk helse og rus. Visjonen for prosjektet har vært å videreføre og ut -utvikle et miljø som fremmer selvstendighet og privatliv, samtidig som det gir tilgang til nødvendige tjenestetilbud.

Bodø kommunes modell innen denne boformen har blitt nasjonalt anerkjent. Det har vært inspirerende med høyt læringsutbytte at vi har fått medvirke til å videreutvikle og utforme de fysiske omgivelsene for dette innovative tjenestetilbudet. SIGN Arkitektur™ har hatt som mål å bevare den vellykkede driftsmodellen som har gjort prosjektet til en suksess.

Prosjektet har stilt oss overfor utfordringer og gitt unik forståelse og innsikt i hverdagen til både beboere og ansatte. Disse erfaringene har utgjort rammene for vår designprosess med å skape optimale omgivelser for trivsel og utvikling.

Vebjørn Tandbergs vei 14 er utformet som et døgnbemannet botilbud personer med rusproblemer og sammensatt psykiatridiagnoser. Ialt har bofellesskapet i dag 18 leiligheter. Gjennom individuelt tilpassede tjenester skal hver beboer oppleve mestring i egen hverdag, med mål om på sikt å kunne bo i egen leilighet utenfor bofellesskapet.

Ved bofellesskapet tilbys det individuelle tiltaksplaner med varierte aktiviteter, tilpasset hver enkelt beboers ønsker og behov. Det tilrettelegges for fellesaktiviteter for de som ønsker å delta og for å skape et inkluderende fellesskap.

SIGN Arkitekturs™ fokus på aktiv brukermedvirkning og -ansvarliggjøring har vært kjerneprinsipper i utviklingen av prosjektet. Relasjoner, engasjement, fleksibilitet og samhandling er nøkkelbegreper i tilnærmingen.

SIGN Arkitektur™ er stolte over å vært en del av dette spennende prosjektet, med fokus på mestring og trygghet for mennesker med sammensatte utfordringsbilder.

Vebjørn tandsbergs vei 14 4