Lukk
Meny

VEBJØRN TANDBERGS VEI 14

Vebjørn Tandbergs veg 14 - SIGN Arkitektur™
Vebjørn Tandbergs vei 14 er et botilbud for mennesker med behov for oppfølging innenfor psykisk helse og rus i et døgnbemannet tilbud. Målgruppen er personer med primært psykiske lidelser og utfordringer i forhold til å bo selvstendig.

Byggherre

Bodø kommune

Tidsrom

2018-2019

Størrelse

1.100 m²

Prosjektkostnad

55 MNOK

Leveranse/roller

Arkitektur, Landskapsarkitektur, Interiørarkitektur, Prosjekteringsledelse, Ansvarlig søker

Entrepriseform

Totalentreprise

Status

Ferdig prosjektert

Sted

Bodø, Nordland

Kategori

HELSEBYGG |, HUS OG HYTTE |

Vebjørn tandsbergs vei 14 2

Vebjørn Tandbergs vei 14 - et nyskapende og vellykket trygghetsmodellprosjekt i Bodø kommune!

Vebjørn Tandbergs vei 14 er et unikt botilbud utviklet for mennesker med behov for oppfølging innenfor psykisk helse og rus. Visjon har vært å skape et miljø som fremmer selvstendighet og privatliv, samtidig som det gir tilgang til nødvendige tjenestetilbud like ved.

Bodø kommunes modell har blitt anerkjent som banebrytende nasjonalt, og det er med stolthet at vi har fått oppdraget med å videreutvikle og forme de fysiske omgivelsene for dette innovative tjenestetilbudet. Vi har satt oss som mål å bevare den vellykkede driftsmodellen som har gjort dette prosjektet til en suksess.

Prosjektet har presentert oss med utfordringer og gitt oss en unik forståelse og innsikt i hverdagen til både beboerne og de dedikerte ansatte som jobber tett med dem. Vi har tatt med oss disse verdifulle erfaringene inn i vår designprosess for å skape de mest optimale omgivelsene for trivsel og utvikling.

Vebjørn Tandbergs vei 14 er utformet som et botilbud med 18 leiligheter, døgnbemannet for å sikre trygghet og omsorg. Gjennom individuelt tilpassede tjenester ønsker vi å bidra til at hver beboer opplever økt mestring i sin hverdag, med det ultimate målet om at de på sikt kan bo i egen leilighet utenfor bofellesskapet.

Vårt fokus på brukermedvirkning og ansvarliggjøring har vært kjerneprinsipper i utviklingen av denne modellen. Relasjoner, engasjement, fleksibilitet og samhandling er nøkkelbegreper i vår tilnærming. Miljøterapi og pårørendesamarbeid er også sentrale elementer som vi setter høyt.

Ved Vebjørn Tandbergs vei 14 tilbys det individuelle tiltaksplaner med varierte aktiviteter, tilpasset hver enkelt beboers ønsker og behov. Det tilrettelegges for fellesaktiviteter for de som ønsker å delta og skape et inkluderende fellesskap.

Vi er stolte over å vært en del av dette spennende prosjektet som fremmer håp, mestring og trygghet for mennesker med psykiske lidelser og rusutfordringer. Vår dedikerte innsats har hatt som mål å skape et meningsfullt miljø som inspirerer til en positiv utvikling.

Vebjørn tandsbergs vei 14 4