Lukk
Meny

DESIGNKONKURRANSE MOSVIK OMSORGSSENTER

Designkonkurranse Mosvik omsorgssenter - SIGN Arkitektur™
I 2019 deltok SIGN Arkitektur™ i en plan- og designkonkurranse med prekvalifisering. Prosjektet har miljøfokus og en forutsetning om at det skal være massivtre i bærende elementer.

Byggherre

Inderøy kommune

Tidsrom

2019

Størrelse

3.200 m²

Prosjektkostnad

- MNOK

Leveranse/roller

Arkitektur, Landskapsarkitektur

Entrepriseform

Samspillentreprise

Status

Prosjekteringskonkurranse

Sted

Mosvik, Trøndelag

Kategori

HELSEBYGG |

Prosjektet:

Omsorgsboliger for heldøgns omsorg som skal fungere som hjem til flere eldre i bygda. Arkitekturen skal ha et samlende utrykk som avspeiler byggets funksjoner.

Plassering, orientering og formgiving av bygningskroppen er søkt optimalisert i henhold til prosjektets funksjonsbeskrivelse. Det er tilpasset tomtens beskaffenhet, sol-/ skyggeforhold og sansehage som er beskyttet fra vær og vind. Hensyn til tomtas beskaffenhet/størrelse og omkringliggende bebyggelse har også vært premissgivende for konseptet.

Bygningens struktur og oppbygging er klar og lesbar med tydelig henvendelse til hovedinngang, samt hovedinngang for dagsenteret. Vi ønsket at brukerne skulle få en god steds- og arkitekturopplevelse som er innbydende og stimulerer til aktivitet og sosialisering av beboerne. Prosjektet framstår som nøkternt men samtidig solid og miljøvennlig. Prosjektet er universelt utformet og har en tydelig lesbar organisering.

For å oppnå helhetlig, robust, miljøvennlig og framtidsrettet løsning, vektla vi følgende:

  • Kommunikasjonslinjer
  • Økonomi og arealeffektivitet
  • Fleksibilitet og sambruk
  • Universell utforming
  • Kortreiste, miljøvennlige materialer
  • Gjenbruk/ bevaring av eksisterende beplantning
  • Lokale entreprenører og prosjekterende


Designkonkurranse Mosvik omsorgssenter - SIGN Arkitektur™
Designkonkurranse Mosvik omsorgssenter - SIGN Arkitektur™
Designkonkurranse Mosvik omsorgssenter - SIGN Arkitektur™
Designkonkurranse Mosvik omsorgssenter - SIGN Arkitektur™
Designkonkurranse Mosvik omsorgssenter - SIGN Arkitektur™