Lukk
Meny

ENERGI ARENA STEINKJER

Energi Arena Steinkjer 3
Steinkjer Næringsselskap og Steinkjer kommune tok en beslutning om å skulle være tilbyder til næringsareal for batterifabrikk. Oppdragsgiver for dette er Equinor, Hydro og Panasonic. Forespørselen ble sendt ut over hele Norge og det ble et race om å komme fram med en god løsning, som også skulle besvare over 100 utfordringer. Dette var ting som beliggenhet, tilgang på strøm og vann til kjøling. Listen var veldig lang. Den største utfordringen mange hadde var å kunne vise til et areal som var stort nok. Forespørselen sa 1000 da.

Byggherrer

Steinkjer kommune

Tidsrom prosjektering

2021

Fabrikk

2 x 200.000 m²

Administrasjonsbygg

18.000 m²

Tomt

900 daa

Leveranse

Arkitektur, Landskapsarkitektur, Visualisering

Status

Overlevert byggherre

Sted

Aursåshalla, Beistad

Kategori

NÆRING |, LANDSKAP |, PLAN |

Aursashalla Situasjonsplan

SIGN og Sweco gikk sammen om denne oppgaven, ledet av Steinkjer Næringsforening v/ Jacob Almlid. Oppdragsgiveren hadde sett på et område på Beistad, som heter Aursåshalla. Teoretiske kartanalyser viste at området kunne utarbeides til å være stort nok for formålet. Utfordringene som oppsto var blant annet terrengets utforming, med høye topper og fjellandskap. Det ble jobbet intenst med å finne måter å utnytte terrenget og samtidig bevare den dyrebare naturen. Utfordringer som synlighet for omgivelsene, med bygg på 20 meters høyde ble evaluert. Utfordringene sto i kø, men tiden var kort for å komme fram til løsningen.

Energi Arena Steinkjer 7
Energi Arena Steinkjer 4
Energi Arena Steinkjer 2

Film av prosjektet, produsert av SIGN Arkitektur™

Det ble jobbet bokstavelig talt, natt og dag over en periode på nesten 3 uker. Vi foreslo tidlig at den eneste riktige måten å framstille dette på, var gode visualiseringer hjulpet av noen prinsipptegninger. Beregningene av massebalansen ble utført av Sweco. Arbeidet med løsninger for logistikk, internlogistikk ble utarbeidet av oss. Batteri-fabrikker kommer i forskjellige størrelser og former og det ble etter flere forsøk på å splitte disse i mindre enheter konkludert med å sette opp 2 stk bygg på 200.000m2 hver, for å bekrefte at det er nok plass på tomten.

Gjennom nitidig arbeid med 3D-modellen, foreslo vi at vi kunne utarbeide en film som videre visualiserer løsningen og gjør den tilgjengelig for alle å forstå. Tegninger, tekst og underlag ble oversendt fra oss i god tid før leveransen skulle oversendes Equinor, Hydro og Panasonic. Dette ga vår oppdragsgiver god tid til å sette dette sammen med alle andre rapporter til en total pakke før tidsfristen gikk ut.

Energi Arena Steinkjer 5
Energi Arena Steinkjer 1

Hva vi lærte av prosessen.

Vi kan innen kort tid utarbeide komplekse innovative løsninger, gitt at kunden er villig til å være med på dette i form av kompensasjon.

Når vår oppdragsgiver gir oss tillit og stoler på vår kompetanse vil prosessen være ekstremt kreativ og givende for alle.