Lukk
Meny

TANNKLINIKK ALVDAL

ARK Alvdal tannklinikk 1
Det står i kommunestyrets særskrift i Alvdal kommune at «Dagens tannklinikk er uhensiktsmessig og har behov for oppgradering og utvidelse.» Det er i lengre tid gjort vurderinger om plassering av ny tannklinikk. Sign Arkitektur™ ble engasjert oktober 2021 av Innlandet fylkeskommune til å bistå med avklaring av tomtevalg og utarbeidelse av skisse-/forprosjekt med krav til å ferdigstille forprosjektet våren 2022. Skisse-/forprosjekt er planlagt behandlet i Fylkestinget juni 2022.

Areal

350 m2 BTA

Status

Under prosjektering

Sted

Alvdal, Østerdalen i Innlandet

Kategori

HELSEBYGG |, NÆRING |

Artboard 3 2

Bygget er kompakt og kubisk i sin form tilsvarende uttrykket til den nye barneskolen like ved nord for bygget. Den kompakte formen gir relativt lite overflate/-skall og okkuperer lite areal på tomta, noe som i seg selv er energi økonomisk for dette enetasjes bygget. Materialvalg i bygget er tilpasset passivhusstandard og det er som sagt benyttet massivtre som gir et lett bygg som igjen gir mindre belastning på fundamentering, graving og ditto miljøkostnader.

Fasader gjenspeiler samme materialvalg som barneskolen med liggende kledning, vindusutforming osv. Med flatt tak tas det hensyn til høydekrav i dagens reguleringsplan samt at det demper bygget mot nabo mot nord-øst.

Et utvendig takoverbygg mot syd reduserer byggets høyde visuelt mot parkeringsplassen og gir snøfri utvendig adkomst.

Artboard 4
Artboard 14