Lukk
Meny

LENSMYRA NÆRINGSPARK

Lensmyra Næringspark - SIGN Arkitektur™
En næringspark med høy planfaglig prosjekteringspresisjon mht. utnyttelse, miljøprofil, bærekraft og attraktivitet for fremtidige næringsleietakere.

Byggherre

Inderøy kommune

Tidsrom

2019-2020

Størrelse

330.000 m²

Prosjektkostnad

0,4 MNOK

Leveranse/roller

Arkitektur, Landskapsarkitektur, Plan og regulering, Ansvarlig søker

Entrepriseform

Totalentreprise

Status

Under prosjektering/oppføring

Sted

Røra, Trøndelag

Kategori

LANDSKAP |, PLAN |

Lensmyra næringspark er utviklet av våre landskapsarkitekter, i nært samarbeid med tiltakshaver Inderøy kommune. Viktige bidrag finner vi også fra rådgivende ingeniører innenfor vann og avløp (RIVA), geoteknikk (RIG) og elektroteknikk (RIE).

I prosjektet har tiltakshaver understreket en ønsket satsing på næringsparkens miljøprofil, med bærekraftige løsninger og stort innslag av grønne arealer og "naturgitte" løsninger.

I sum fremstår planlagte Lensmyra næringspark som et fremtidsrettet og bærekraftig etableringsområde for fremtidig næring og industri, i det som for Inderøy kommune blir et sentralt og viktig område i årene fremover.

Lensmyra Næringspark - SIGN Arkitektur™
Lensmyra Næringspark - SIGN Arkitektur™
Lensmyra Næringspark - SIGN Arkitektur™
Lensmyra Næringspark - SIGN Arkitektur™
Lensmyra Næringspark - SIGN Arkitektur™