Lukk
Meny

SELFORS SYKEHJEM

Selfors sykehjem - SIGN Arkitektur™
Nytt 4-avdelings sykehjem med 80 plasser, samt arealer til hjemmetjeneste og dagsenter.

Byggherre

Rana kommune

Tidsrom

2013-2017

Størrelse

11.000 m²

Prosjektkostnad

330 MNOK

Leveranse/roller

Arkitektur, Interiørarkitektur, Prosjekteringsledelse, Ansvarlig søker

Entrepriseform

Totalentreprise

Status

Ferdig prosjektert/oppført

Sted

Mo i Rana, Nordland

Kategori

HELSEBYGG |

Bygget består av to og fire etasjer som er lagt i en u-form med sørvendt åpning. Det er i alt 4 avdelinger med 20 beboerrom. Disse er fordelt på to enheter med henholdsvis 8+ 12 beboerrom. Enheter med 8 beboerrom er godt egnet for å ivareta personer med demenssykdom.

Hovedinngangen er lagt til midten og det er to bi-innganger på ytterkanten av fløyene. Parkeringskjeller er etablert som en forlengelse av utvendige parkeringsplasser for ansatte/besøkende.

Det er etablert en sansehage i sør, hvor det også er plass til sosiale sammenkomster, aktiviteter og opplevelser.

Selfors sykehjem - SIGN Arkitektur™

Grunnet byggets tjenestetilbud og innhold var det flere logistikkforhold som måtte løses, som droppsone for taxi og personbiler. Varelevering, ambulansetrafikk og avfallshåndtering.

Selfors sykehjem - SIGN Arkitektur™
Selfors sykehjem - SIGN Arkitektur™