Lukk
Meny

NORD-GUDBRANDSDAL LOKALMEDISINSKE SENTER

Nord-Gudbrandsdal lokalmedisinske senter - SIGN Arkitektur™
Lokalmedisinsk senter på Otta, Innlandet.

Byggherre

Sel kommune

Tidsrom

2007-2011

Størrelse

3.900 m²

Prosjektkostnad

130 MNOK

Leveranse/roller

Arkitektur, Interiørarkitektur, Prosjekteringsledelse, Ansvarlig søker

Entrepriseform

Totalentreprise

Status

Ferdig prosjektert/oppført

Sted

Otta, Innlandet

Kategori

HELSEBYGG |

Nord-Gudbrandsdal lokalmedisinske senter på Otta er utviklet i nært samarbeid med Sel kommune og Sykehuset Innlandet. Senteret ivaretar lokale spesialisthelsetjenester som røntgen, lysbehandling, dialyse, cellegift og blodtransfusjoner. Videre er senteret også prosjektert for og tilbyr tjenester innen gynekologi, ortopedi, nevrologi og hørsel.

Ved senteret forefinnes også egen tannklinikk.

I tillegg til dette innehar senteret også kommunale tjenestetilbud som sengepost, akuttmedisin, legevakt og fysio-/ergoterapitjenester.

Nord-Gudbrandsdal lokalmedisinske senter - SIGN Arkitektur™
Nord-Gudbrandsdal lokalmedisinske senter - SIGN Arkitektur™
Nord-Gudbrandsdal lokalmedisinske senter - SIGN Arkitektur™
Nord-Gudbrandsdal lokalmedisinske senter - SIGN Arkitektur™
Nord-Gudbrandsdal lokalmedisinske senter - SIGN Arkitektur™
Nord-Gudbrandsdal lokalmedisinske senter - SIGN Arkitektur™