Lukk
Meny

STOD BOFELLESSKAP

Stod bofellesskap - SIGN Arkitektur™
Et moderne og stedlig tilpasset toavdelings bofellesskap på Stod utenfor Steinkjer.

Byggherre

Steinkjerbygg KF

Tidsrom

2019-dd

Størrelse

2.400 m²

Prosjektkostnad

95 MNOK

Leveranse/roller

Arkitektur, Landskapsarkitektur, Ansvarlig søker

Entrepriseform

Totalentreprise

Status

Under prosjektering

Sted

Steinkjer, Trøndelag

Kategori

HELSEBYGG |

Etter noe tids vurderinger kom Steinkjerbygg KF til at eksisterende bygningsmasse skulle saneres, og erstattes med et bosenter med inntil 16 boenheter. En skytebane med diverse kulturelle aktivitetstilbud ble også inntatt i nybygget.

Gjennom prosjektet har man ivaretatt en grundig brukerprosess, hvor forskjellige konsepter sammenholdt med romprogrammer og kostnadskalkyler er gjennomgått.

Prosjektets utearealer er omkranset av bygningskroppen og danner på denne måte et tun. Senteret kan kan utvides ytterligere og på sikt markere tunet i enda større grad. For beboerne har man med dette fasilitert en enkel adgang og bruksmulighet for utearealene i tunet, som vil bli fullt oppgradert etter plan fra vår landskapsarkitekt.

Selve planløsningen er sentrert rundt en sentral og godt synlig hovedinngang, hvor det videre er planlagt to åtteroms avdelinger med fellesfunksjoner og -oppholdsarealer. Disse har god kontakt og enkel utgang til uteoppholdsområdene.

Etter gjeldende reguleringsplan er senteret tilpasset omliggende bygningers eksteriøre uttrykk, med saltak, utvendig trekledning og toplans løsninger hvor evt. en av etasjene kan utformes som sokkeletasje.

Prosjektet følger kravene til Teknisk Forskrift 2017 (TEK17) og kommunale vedtekter og føringer fra Steinkjer kommune.