Lukk
Meny

SKJEFTEJORDET BOFELLESSKAP

Skjeftejordet bofellesskap - SIGN Arkitektur™
Et moderne omsorgsbygg inneholdende pleie- og omsorgsleiligheter, lokalisert på Guldbergaunet i Steinkjer.

Byggherre

Steinkjerbygg KF

Ferdigstilt

2016-2018

Størrelse

2.800 m²

Prosjektkostnad

95 MNOK

Leveranse/roller

Arkitektur, Prosjekteringsledelse, Ansvarlig søker

Entrepriseform

Totalentreprise

Status

Ferdig prosjektert/oppført

Sted

Steinkjer, Trøndelag

Kategori

HELSEBYGG |

Skjeftejordet bofellesskap på Guldbergaunet i Steinkjer ble prosjektert etter byggherre Steinkjerbygg KFs behov for utvidelse av tilbudet for yngre mennesker med mobilitetsnedsettelser. Dette innebærer at hele bygget er prosjektert med full tilgjengelighet i alle arealer for brukere i rullestol. Med totalt 32 boenheter, egen sansehage og en hage for rekreasjon - skal alle løsninger både inne og ute ivareta gode løsninger for bofellesskapets beboere.

Bygget er koblet til et eldre eksisterende bofellesskap, med er klart uttrykksmessig skille mellom bygningskroppene. Arkitektonisk uttrykk er følgelig godt i varetatt både på i eksisterende bygningsmasse og for det nye prosjektet.

Fokus på innovative velferdsløsninger for beboernes trygghet og bedring av de ansattes arbeidshverdag har ytterligere styrket de fremtidsrettede løsninger i det totale bygningskomplekset.

Skjeftejordet bofellesskap - SIGN Arkitektur™
Skjeftejordet bofellesskap - SIGN Arkitektur™
Skjeftejordet bofellesskap - SIGN Arkitektur™
Skjeftejordet bofellesskap - SIGN Arkitektur™