Lukk
Meny

SORTLAND SYKEHJEM/SENTER FOR DEMENSSYKDOM

Sortland sykehjem
Senter for demenssykdom og -omsorg i Sortland.

Byggherre

Sortland kommune

Tidsrom

2019-2021

Størrelse

7.000 m²

Prosjektkostnad

300 MNOK

Leveranse/roller

Arkitektur, Ansvarlig søker

Entrepriseform

Samspillentreprise

Status

Ferdig prosjektert

Sted

Sortland/ Nordland

Kategori

HELSEBYGG |

Sortland sykehjem/senter for demenssykdom er et prosjekt utviklet for Sortland kommune.

Sykehjemmet er planlagt utviklet og oppført i tre byggetrinn. I første byggetrinn med etablering av 32 omsorgsplasser med fellesarealer, i andre byggetrinn ytterligere 16 omsorgsplasser og i tredje byggetrinn ytterligere 16 omsorgsplasser. Ferdig bygd skal prosjektet inneholde totalt 64 omsorgsplasser.

Senteret utvikles spesialisert for demensomsorg, etter modell av innen- og utenlands modeller for demenslandsbyer. Prosjekteringen har vært særlig fokusert på kvalitative valg i funksjonsplassering, material- og fargepalett mht. sanseinntrykk - samt helhetlige løsninger som sikrer en trygg og stabil bo- og oppholdssituasjon for beboerne.

Senteret er planlagt og bygget etter dagens og framtidens idé- og kunnskapsgrunnlag for demensomsorg og skal:

  • Gi beboerne økt livskvalitet i persontilpassede, aktive, trygge, verdige og meningsfulle liv etter prosjektets motto «Et bygg for livet».
  • Tilpasses de ansattes praktiske gjøremål i både på dag og natt.
  • Gi beboerne, pårørende og ansatte opplevelser og daglig berikelse.
  • Gjennom tilpasning og tilrettelegging trekke lokalsamfunnet til/nærmere bygget på tvers av alder, opprinnelse og sosial tilhørighet.

Viktige prosjektpremisser etablert gjennom prosess med Husbanken og Demensplan 2025 lagt til grunn.

Som del av en større områderegulering har prosjektet også gitt innspill til den parallelle reguleringsprosessen. Senterets plassering er særskilt vurdert for bl.a å motvirke forhold negativt innvirkende på senterets beboere. Prosjektet er gjennom reguleringsprosessen plassert beskyttet og landlig, med visuelle og støydempende tiltak som f.eks etablering av vegetasjon i utvalgte områder.

Utomhusplan web
Sortland sykehjem/senter for demenssykdom - SIGN Arkitektur™
Sortland sykehjem/senter for demenssykdom - SIGN Arkitektur™
Atrium web
Gangen i atrium
6e08b9f735066a3d3486402b1b1d1414bd368276
4
4
9