Lukk
Meny

VAL BARNE- OG UNGDOMSSKOLE

Design Concept we
Skisseprosjekt for Val barne- og ungdomsskole. Det har vært skole for ungdommer på Val i over 100 år.

Byggherre

Val vgs.

Tidsrom

2018

Størrelse

1600 m²

Leveranse/roller

Arkitektur, Landskapsarkitektur

Fase

Skisseprosjekt

Sted

Val, Nærøysund kommune

Kategori

SKOLE OG BARNEHAGE |

Grunnskolen er for 1- 10 klasse og skolen har plass til 75 elever, det er utarbeidet romprogram, funksjonsprogram. Det er videre utarbeidet tomteanalyser og gjort vurderinger og gitt anbefaling for adkomst og byggets plassering på tomten. Det er i dette arbeidet lagt vekt på å integrere bygget i det omliggende terrenget og skogsområdene rundt vil underbygge skolens visuelle utrykk. Hovedfunksjoner og planløsninger ble utarbeidet i skisseprosjektet.

Building diagrams Final proposal
Traffic analysis Final proposal